Đội ngũ nhân sự

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Trần Thị Lệ Thanh

CEO & Founder

Trần Hồng Hải

Vice Director

Đỗ Mạc Ngân Doanh

CMO

Nguyễn Hữu Huy

CPO

Trần Hà Phương

Accounting Leader

Trần Công Anh

System Development Manager

Lê Hoàng Giáp

IT Leader

Hoàng Ngọc Hạnh

Office Clerk

Đỗ Trần Diễm Mai

Intern

NÔNG HỒNG CHUYÊN

Trình dược viên